Privacy Statement AVG

SiZ Schoonheidsinstituut Zevenaar, gevestigd aan Julianalaan 32, 6901 EP Zevenaar Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
http://www.sizzevenaar.nl
Julianalaan 32
6901 EP  Zevenaar Nederland
+31 6 57598811

 

Wilma van Leeuwen-Bolder is de Functionaris Gegevensbescherming van SiZ Schoonheidsinstituut Zevenaar.  Zij is te bereiken via wilma.bolder@live.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken; SiZ Schoonheidsinstituut Zevenaar verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer en E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken; SiZ Schoonheidsinstituut Zevenaar verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- Gezondheid
- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sizzevenaar.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken; SiZ Schoonheidsinstituut Zevenaar verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn tijdens een volgende behandeling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 

Geautomatiseerde besluitvorming; SiZ Schoonheidsinstituut Zevenaar neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SiZ Schoonheidsinstituut Zevenaar) tussen zit. SiZ Schoonheidsinstituut Zevenaar gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

- Schoonheidsspecialisten softwarepakket ‘Beautyfile’: Dit is in gebruik voor de opslag van de klantgegevens om contact te kunnen onderhouden, informatie over de klant te kunnen bewaren om deze beter van dienst te kunnen zijn bij een volgend bezoek en om de boekhouding in orde te maken. Dit programma (en back-up) zijn door de ontwikkelaars van het programma en door SiZ voorzien van beveiliging.

- WiX Website beheer: Voor het hosten van de website van SiZ. De gegevens van de boekingen lopen via het boekingssysteem van WiX.  Zij gebruiken de klantgegevens van SiZ niet voor eigen doeleinden. WiX heeft een eigen privacy statement welke is in te zien via: https://nl.wix.com/about/privacy.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren; SiZ Schoonheidsinstituut Zevenaar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Naam adres woonplaats                 : Voor de duur dat de persoon klant is bij SiZ
Contact gegevens                           : Voor de duur dat de persoon klant is bij SiZ
Klantinformatie                                : Voor de duur dat de persoon klant is bij SiZ

NB: De klant wordt op de hoogte gesteld tijdens de intake dat deze gegevens worden bewaard en de reden daarvan. Indien de klant hier bezwaar tegen heeft zullen er geen gegevens zoals hierboven vernoemd worden opgeslagen

Delen van persoonsgegevens met derden

SiZ Schoonheidsinstituut Zevenaar verstrekt geen informatie aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken; SiZ Schoonheidsinstituut Zevenaar gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen;  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SiZ Schoonheidsinstituut Zevenaar en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sizzevenaar.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.  Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

SiZ Schoonheidsinstituut Zevenaar wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen; SiZ Schoonheidsinstituut Zevenaar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@sizzevenaar.nl

 

Julianalaan 32, 6901 EP Zevenaar, info@sizzevenaar.nl, Tel: 06-57598811

© 2016 Ron van Leeuwen, gemaakt met Wix.com

  • Facebook - White Circle